List of cities in Burundi by population

List of cities in Burundi by population 2021 2022.

Total number of cities: 17.

Total population: 23 552 561.


# Name, city Population, people
1 Bujumbura 374 766
2 Muyinga 100 624
3 Ruyigi 46 082
4 Makamba 26 549
5 Gitega 24 932
6 Rutana 24 756
7 Ngozi 24 367
8 Bururi 22 173
9 Muramvya 21 864
10 Kayanza 20 722
11 Cibitoke 17 757
12 Bubanza 15 380
13 Karuzi 13 140
14 Cankuzo 7 657
15 Kirundo 7 211
16 Rumonge 6 822

Burundi - Population

23 552 561 people Flag of Burundi Flag of Burundi In January 2021 2022