List of cities in Oman by population

List of cities in Oman by population 2022 2023.

Total number of cities: 43.

Total population: 4 088 690.


# Name, city Population, people
1 Sib 286 121
2 Matrah 214 901
3 Bauer 190 930
4 Salalah 190 348
5 Suvak 128 165
6 Sohar 125 508
7 Ibri 118 674
8 Sahm 105 513
9 Barca 100 764
10 Rustaq 96 335
11 Buraimi 91 569
12 Sur 85 797
13 Title 84 749
14 Mugabe 80 403
15 Masnaa 79 124
16 Bahla 64 997
17 Beni-BU-Ali 63 340
18 Khabur 61 576
19 Sumail 57 997
20 Shinas 55 949
21 Qurayat 51 389
22 Amirat 46 469
23 Izky 41 418
24 To Bilad Beni BU Hassan 30 841
25 Liva 29 918
26 Ibra 29 060
27 Muscat 25 785
28 Bidbid 24 080
29 El-Camille-Val-Wafi 23 958
30 Badia 21 255
31 Dima-Wat-Tain 20 450
32 Taka 20 159
33 Hamra 20 049
34 Khasab 19 887
35 Adam 19 642
36 Dunk 19 047
37 Nahal 19 003
38 Yankul' 18 772
39 Mirbat 17 305
40 The qabil 16 112
41 Manah 14 632
42 Wadi El Mavil 13 136
43 Awabi 12 151

Oman - Population

4 088 690 people Flag of Oman Flag of Oman In March 2022 2023