List of cities in Samoa by population

List of cities in Samoa by population 2023 2024.

Total number of cities: 11.

Total population: 194 523.


# Name, city Population, people
1 Tuamasaga 89 582
2 Atua 21 928
3 A'ana 21 769
4 Fa'asaleleaga 13 736
5 Palauli 9357
6 Gaga'emauga 7757
7 Vaisigano 6759
8 Satupa'itea 5304
9 Aiga-i-le-Tai 5050
10 Gagaifomauga 5035
11 Va'a-o-Fonoti 1543

Samoa - Population

194 523 people Flag of Samoa Flag of Samoa In February 2023 2024